Zoky
Điểm tín nhiệm
5,937

Tin nhắn hồ sơ Vodka trên từng cây số Các bài đăng Thông tin

  • Hiện tại vì một số lí do (chủ yếu là do trang Xam bị public phốt trên quá nhiều group Facebook, tinder) mà Z đã remove phần lớn data như hình ảnh log chat, video, record files... để bảo vệ bản thân cũng như partner.
    Z có thể sẽ đăng lại khi tình hình Xam trở nên trật tự hơn. Anh em nào thực sự có thiện chí kết thân có thể inbox Z.
  • đợi tí tml.....
  • đợi tí tml.....
  • đợi tí tml.....
Top