Bài viết trên trang cá nhân

Tao tìm thấy nick nyc là xamgirl trên này. Chắc nó không biết quá khứ của nó tao biết hết nhưng tao chấp nhận tha thứ. Vậy mà rồi cuối cùng tất cả kết quả đều là số 0.
Top